Την Παρασκευή 2 Ιουνίου 2017 στις 9.30π.μ., θα πραγματοποιηθεί στο οίκημα της ΣΕΚ στον Στρόβολο το 13ο Παγκύπριο Συνέδριο της ΟΗΟ - ΣΕΚ, το οποίο θα χαράξει την πολιτική και τους στόχους της Ομοσπονδίας για την επόμενη τετραετία.

Το Παγκύπριο Συνέδριο είναι το κυρίαρχο Σώμα της Ομοσπονδίας. Το Συνέδριο συγκροτείται απο αντιπροσώπους όλων των Σωματείων /Συντεχνιών και απο τα μέλη του απερχόμενου Γενικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας. Συνέρχεται τακτικά κάθε τέσσερα χρόνια σε ημερομηνία και τόπο που ορίζει το Γενικό Συμβούλιο.

Οι Σύνεδροι εξετάζουν και παίρνουν θέση πάνω στην Έκθεση Δράσης του Γενικού Συμβουλίου, των ετήσιων εξελεγμένων λογαριασμών, της έκθεσης των ελεγκτών και παίρνουν αποφάσεις πάνω σε οποιοδήποτε ζήτημα γενικής φύσης.

Πέραν των πιο πάνω οι αρμοδιότητες του Παγκύπριου Συνεδρίου είναι η λήψη αποφάσεων σε οποιοδήποτε ζήτημα της Ημερήσιας Διάταξης, η τροποποίηση του Καταστατικού, η επικυρώση των μελών του Γενικού Συμβουλίου και η εκλογή των μελών της Γενικής Γραμματείας.

8o synedrio OHO

Tο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 26 Μαίου 1995 στο Μέγαρο της ΣΕΚ στη Λευκωσία. Έλαβαν μέρος...... αντιπρόσωποι από τις............ Συντεχνίες /Σωματεία μέλη της ΟΗΟ.

Στο Συνέδριο παρέστησαν οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, ο Υπουργός Οικονομικών και ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού. Παρέστησαν επίσης Εκπρόσωποι των Κοινοβουλευτικών Κομμάτων, Βουλευτές, Ο Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων και της Ένωσης Κοινοτήτων, Δήμαρχοι, Γενικοί Διευθυντές Υπουργείων, οι Πρόεδροι και Γενικοί Διευθυντές των Ημικρατικών Οργανισμών, Δημοτικοί Γραμματείς και Ανώτεροι Λειτουργοί των Υπουργείων, των Οργανισμών και των Δήμων, όλοι οι πρώην Γενικοί Γραμματείς της ΟΗΟ, Συνάδελφοι Συνδικαλιστές από την Κύπρο και το Εξωτερικό.

4o synedrioΤο Συνέδριο πραγματοποιήθηκε στις 7 Οκτωβρίου 1979.