γιατρόςΗ ΟΗΟ-ΣΕΚ στην προσπάθεια της να στηρίξει τους απολυθέντες εργαζόμενους των Κυπριακών Αερογραμμών, μεταξύ άλλων, ανέλαβε τη συνέχιση και βελτίωση ομαδικού σχεδίου ασφάλειας ζωής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης που είχαν μέσω της Συντεχνίας τους (ΣΥΝΥΚΑ). Στο σχέδιο μπορεί παράλληλα να ενταχθεί οποιοδήποτε μέλος της ΟΗΟ μετά από σχετική αίτηση προς την ΟΗΟ. (Το Συμβόλαιο με την ΜΕΤLIFE έληξε στις 30.4.2016 και  ΔΕΝ ανανεώθηκε