Καταστατικό Ταμείου Προνοίας Εργατουπαλλήλων Μελών ΣΕΚ. Στο Ταμείο αυτό μπορούν να εγγραφούν μέλη που εργάζονται σε διαφορετικούς Οργανισμούς και Εταιρείες.

►Τους Κανονισμούς των Ταμείων Προνοίας των Ημικρατικών Οργανισμών των Συμβουλίων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορείτε να τους βρείτε στο Αρχείο-Νομοθεσία-Κανονισμοί-Ταμείων Προνοίας.