Πρακτικό συμφωνίας για ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Υπεγράφη στις 9 Δεκεμβρίου 2015.

Των ετών 2010-2014. Υπεγράφη στις 9 Δεκεμβρίου 2015.

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 7 Σεπτεμβρίου 2010.

Των ετών 2004-2006 (Κωδικοποιημένο Κείμενο).

Των Δήμων Μείζονος Λευκωσίας:

Για το Εργατικό Προσωπικό:

Για το Υπαλληλικό Προσωπικό:

Δήμος Αγλατζιάς

  • Κέντρα Προστασίας και Απασχόλησης Παιδιών του ΣΚΕ ΑΓΛΑΤΖΙΑΣ:- Συλλογική Σύμβαση 1/9/19-31/8/20.

Των Δήμων Μείζονος Λεμεσού:

Για το Εργατικό Προσωπικό:

Για το Υπαλληλικό Προσωπικό:

  • Όλων των Δήμων Μείζονος Λεμεσού, εκτός του Δήμου Λεμεσού για τα έτη 2007-2009, 2010-2012 και 2013-2014

►Του Δήμου Λεμεσού για Υπαλλήλους και Εργάτες των ετών 2007-2009, 2010-2012 και 2013-2014


Επαρχίας Λάρνακας:

►Του Δήμου Λάρνακας:

Για το Εργατικό Προσωπικό:

Για το Υπαλληλικό Προσωπικό:

Των ετών 2003-2006 και 2007-2009 ίσχυε για το Υπαλληλικό και Εργατικό Προσωπικό

 

►Του Δήμου Αραδίππου

Για το Εργατικό Προσωπικό:

Για το Υπαλληλικό Προσωπικό:

 

►Του Δήμου Δρομολαξιάς-Μενεού:

Για το Εργατικό Προσωπικό:

Για το Υπαλληλικό Προσωπικό:

 

►Του Δήμου Αθηένου:

Για το Εργατικό Προσωπικό:

Για το Υπαλληλικό Προσωπικό:

♦Των ετών 2007-2009 ίσχυε για το Υπαλληλικό και Εργατικό Προσωπικό

 

►Του Δήμου Λειβαδιών:

Για το Εργατικό Προσωπικό:

Για το Υπαλληλικό Προσωπικό:

 

►Του Δήμου Λευκάρων:

Για το Εργατικό Προσωπικό:

Για το Υπαλληλικό Προσωπικό:

Για το Υπαλληλικό και Εργατικό Προσωπικό των ετών 2010-2012


Ελεύθερης Επαρχίας Αμμοχώστου:

►Του Δήμου Παραλιμνίου:

Για το Εργατικό Προσωπικό:

♦Των ετών 2001-2003 ίσχυε για το Υπαλληλικό και Εργατικό Προσωπικό

 

►Του Δήμου Αγίας Νάπας:

Για το Εργατικό Προσωπικό:

  • των ετών 2010-2012 και των 2007-2009.

Του Δήμου Σωτήρας των ετών 2009-2011 και 2012


Επαρχίας Πάφου:

►Του Δήμου Πάφου:

Για το Εργατικό Προσωπικό:

Για το Υπαλληλικό Προσωπικό:

 

►Του Δήμου Πόλις Χρυσοχούς για Υπαλλήλους και Εργάτες των ετών 2007-2009.

 

►Του Δήμου Γεροσκήπου για τους Υπαλλήλους και Εργάτες των ετών 2010-2014

 

 ►Του Δήμου Πέγειας για Υπαλλήλους και Εργάτες των ετών 2007-2009.

 

►Του Δήμου Γεροσκήπου για Υπαλλήλους και Εργάτες των ετών 2007-2009


Συμφωνία για Ακανόνιστο Ωράριο Τροχονόμων


Το Μνημόνιο Εφαρμογής και τα νέα Σχέδια Υπηρεσίας θα τα βρείτε στο Αρχείο/ Σχέδια Υπηρεσίας

Του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λευκωσίας:


Του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Παραλιμνίου για Εργάτες των ετών 2008-2009


Του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Αγίας Νάπας για Εργάτες των ετών 2008-2009


Του Συμβουλίου Αποχετεύεσεων Λεμεσού -Αμαθούντας:

  • Για το Εργατικό Προσωπικό-των ετών 2006-2009 και 2013-2014
  • Για το Υπαλληλικό Προσωπικό -που λήγει 31.12.2009 και Συλλογική Σύμβαση 2010-2012 και 2013-2014

Του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Λάρνακας για Υπαλλήλους και Εργάτες των ετών 2007-2009, 2010-2012 και 2013-2014


Του Συμβουλίου Αποχετεύσεων Πάφου για Υπαλλήλους και Εργάτες των ετών 2007-2009 και 2010-2012


Λευκωσία:

Λεμεσός:

Του Κοινοτικού Συμβουλίου Αγίου Τύχωνα για τα έτη 2007-2009 και 2010-2011 και 2013-2014

Του Κοινοτικού Συμβουλίου Ύψωνα για τα έτη 2007-2009. Υπεγράφη στις 02.10.2009

Των Κοινοτικών Συμβουλίων Επαρχίας Λεμεσού για τα έτη 2010-2011.

Λάρνακα:

Των Κοινοτικών Συμβουλίων Επαρχίας Λάρνακας για τα έτη 2007-2009. Υπεγράφη στις 09.09.2008

Αμμόχωστος:

Του Κοινοτικού Συμβουλίου Αυγόρου που λήγει 31.12.2010. Υπεγράφη στις 14.05.2010

Πάφος:

Του Κοινοτικού Συμβουλίου Χλώρακας για τα έτη 2013-2014

Του Κοινοτικού Συμβουλίου Αναρίτας για τα έτη 2013-2014

Του Κοινοτικού Συμβουλίου Μανδριών για τα έτη 2013-2016

Του Κοινοτικού Συμβουλίου Τρεμιθούσας για το έτος 2014