Για τους Θηροφύλακες / Υπαλλήλοι:

Των ετών 2013-2014. Υπεγράφη στις 20.11.2014

Των ετών 2010-2012. Υπεγράφη στις 14.02.2013

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 24.11.2009

Των ετών 2004-2006. Υπεγράφη στις 04.05.2006

Των ετών 2001-2003. Υπεγράφη στις 18.07.2003

Των ετών 1998-2000.

Πρόσθετη Συμφωνία για μετακίνηση των Θηροφυλάκων απο το Παραλίμνι στη Λάρνακα περισσότερα

Πρόσθετη Συμφωνία για παραχώρηση των DAY-OFF και των κλιμάκων μισθοδοσίας περισσότερα

Για το Ωρομίσθιο Προσωπικό:

Γενική Συμφωνία όρων απασχόλησης και ωφελήματων. Υπεγράφη στις 03.01.2002 περισσότερα

Πρόσθετη συμφωνία για κλίμακες μισθοδοσίας και παραχώρηση των DAY-OFF περισσότερα

Αγροπυροσβέστες Ταμείου Θήρας

Των ετών 2018-2019.

Των ετών 2015-2018.

Των ετών 2013-2014. Υπεγράφη στις 11.6.2015

Των ετών 2010-2012. Υπεγράφη στις 11.10.2012

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 17.09.2009

Των ετών 2004-2006. Υπεγράφη στις 23.11.2006

Των ετών 2017-2018.

Συλλογική Σύμβαση Εργασίας που λήγει 31.12.2016. Υπεγράφη στις 9 Φεβρουαρίου 2016.

Συμφωνία για την παραχώρηση Κατοχυρωμένου Ταμείου Προνοίας στο Ωρομίσθιο Προσωπικό. Υπεγράφη στις 14 Ιουλίου 2010.

Των ετών 2015-2018. Υπεγράφη στις 25.01.2019

Του έτους 2014.

Των ετών 2010-2013. Υπεγράφη στις 16.10.2013

Των ετών 2007-2009.

Των ετών 2004-2006. Υπεγράφη στις 02.10.2006

Των ετών 2001-2003. Υπεγράφη στις 29.05.2003

Των ετών 1998-2000. Υπεγράφη στις 20.01.2001

Του έτους1997.

Των ετών 1995-1996. Υπεγράφη στις 19.01.1996

Συμφωνία για επανίδρυση του Ταμείου Προνοίας.

Των ετών 2013-2014. Υπεγράφει στις 23.05.2016

Των ετών 2010-2012. Υπεγράφει στις 26.11.2012

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφει στις 02.07.2008

Των ετών 2004-2006. Υπεγράφει στις 25.01.2006

Των ετών 2001-2003. Υπεγράφει στις 17.09.2002

Των ετών 1998-2000. Υπεγράφει στις 10.05.2000

Των ετών 1995-1997. Υπεγράφει στις 17.12.1994

Των ετών 1992-1994. Υπεγράφει στις 27.07.1994

Των ετών 2013-2014. Υπεγράφη στις 21.10.2014

Συμφωνία Μείωσης Λειτουργικών Εξόδων- Εξορθολογισμός Επιδομάτων. Υπεγράφη στις 08.08.2013

Πρόσθετη Συμφωνία για τους εργαζόμενους με εξαρτημένη εργασία (άτυπες μορφές). Υπεγράφη 09.07.2009

Tων ετών 2010-2012. Υπεγράφη στις 02.08.2012

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 30.01.2009

Των ετών 2004-2006. Υπεγράφη στις 07.06.2006

Των ετών 2001-2003. Υπεγράφη στις 29.07.2002

Των ετών 1998-2000. Υπεγράφη στις 30.12.1999

Των ετών 1995-1997. Υπεγράφη στις 04.10.1996

Των ετών 1992-1994. Υπεγράφη στις 06.08.1993

Των ετών 1989-1991. Υπεγράφη στις 26.06.1990

Των ετών 2013-2014. Υπεγράφη στις 11.11.2014

Του έτους 2012. Υπεγράφη στις 16.5.2013

Των ετών 2010-2011. Υπεγράφη στις 16.5.2013

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 20.02.2009

Των ετών 2004-2006. Υπεγράφη στις 09.05.2006

Των ετών 2001-2003. Υπεγράφη στις 17.03.2003

Των ετών 1998-2000. Υπεγράφη στις 25.07.2000

Των ετών 2013-2014. Υπεγράφη στις 09.09.2014

Των ετών 2010-2011. Υπεγράφη στις 09.09.2014

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 11.01.2010

Των ετών 2004-2006. Υπεγράφη την 01.02.2006

Των ετών 2001-2003. Υπεγράφη στις 18.12.2002

Των ετών 1998-2000. Υπεγράφη στις 18.12.2002

Των ετών 1995-1997.

Των ετών 1992-1994. Υπεγράφη στις 06.05.1993

Του 2014. Υπεγράφη στις 06.08.2014

Του 2013.

Των ετών 2010-2012. Υπεγράφη στις 29.05.2012

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 18.07.2010

Των ετών 2004-2006. Υπεγράφη στις 03.04.2007

Του έτους 2013-2014. Υπεγράφη στις 07.08.2014

Του έτους 2012. Υπεγράφη στις 03.08.2012

Των ετών 2010-2011. Υπεγράφη στις 21.06.2012

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 23.12.2008

Των έτων 2004-2006. Υπεγράφη στις 30.03.2007

Των ετών 2001-2003. Υπεγράφη στις 02.10.2002

Των ετών 1998-2000. Υπεγράφη στις 11.11.1999

Των ετών 1995-1997. Υπεγράφη στις 20.09.1996

Των ετών 1992-1994. Υπεγράφη στις 31.05.1993

Πρόσθετη Συμφωνία που καθορίζει τους Όρους και τα ωφελήματα του Ωρομισθίου Προσωπικού της CYTA. Υπεγράφη στις 05.08.2008.

Συμφωνία που αφορά τη μόνιμη συνεισφορά των εργαζομένων ύψους 3% προς το Ταμείο Σύνταξης της CYTA έναντι των συνταξιοδοτικών ωφελημάτων των υπαλλήλων.

Των ετών 2013-2014. Υπεγράφη στις 17.10.2014

Των ετών 2010-2012. Υπεγράφη στις 19.10.2012

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 29.10.2008

Των ετών 2004-2006. Υπεγράφη στις 20.03.2006

Των ετών 2001-2003. Υπεγράφη στις 31.12.2002

Των ετών 1998-2000. Υπεγράφη στις 19.06.2001

Των ετών 1995-1997. Υπεγράφη στις

Των ετών 1992-1994. Υπεγράφη στις 24.11.1993

Του έτους 2014. Υπεγράφη στις 19.02.2015

Tων ετών 2010-2012. Υπεγράφη στις 21.06.2013

Των ετών 2007-2009. Υπεγράφη στις 30.01.2009

Των ετών 2004-2006.

Των ετών 2001-2003.Υπεγράφη στις 13.01.2003

Των ετών 1998-2000.