χειραψίαΗ κατ΄αρχην συμφωνία αφορά την ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων στους Ημικρατικούς Οργανισμούς και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι τετραετούς διάρκειας και καλύπτει τα έτη 2015-2018. Η συμφωνία εγκρίθηκε από το Γενικό Συμβούλιο της ΟΗΟ στις 7 Σεπτεμβρίου 2015. Περισσότερα.