Συμφωνία Πλαίσιο 2019 – 2021 και Νέου Συνταξιοδοτικού Σχεδίου για τους Υπαλλήλους του Δημόσιου και του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, που υπογράφηκαν στις 2 Δεκεμβρίου 2021

Ανάγνωση Κειμένου Συμφωνίας

Συμφωνία Πλαίσιο 2015-2018, που υπογράφηκε στις 4 Ιανουαρίου 2017.  

Συμφωνία Πλαίσιο 2015-2018.

Συμπληρωματική Συμφωνία Πλαίσιο 2015-2018, που υπογράφηκε στις 20 Οκτωβρίου 2017

Συμπληρωματική Συμφωνία Πλαίσιο 2015-2018

 

χειραψίαΗ κατ΄αρχην συμφωνία αφορά την ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων στους Ημικρατικούς Οργανισμούς και Αρχές Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Είναι τετραετούς διάρκειας και καλύπτει τα έτη 2015-2018. Η συμφωνία εγκρίθηκε από το Γενικό Συμβούλιο της ΟΗΟ στις 7 Σεπτεμβρίου 2015. Περισσότερα.

υπουργειο οικονομικώνΗ συμφωνία υπογράφηκε σήμερα απο τον Υπουργό Οικονομικών και τους Γενικούς Γραμματείς των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ και αναφέρεται στα έτη 2013 και 2014.Περισσότερα.