Συνοπτικό Επεξηγηματικό Σημείωμα ΟΗΟ 

Εγκύκλιος Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού ημερ. 13.1.2016

Αυτούσια η Νομοθεσία 183(Ι)/2015

Ο συνημμένος κανονισμός εγκρίθηκε απο τη Βουλή Των Αντιπροσώπων και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας στις 29.5.2015. Σημειώνεται πως έχει ήδη εγγραφεί στον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του Υπουργείου Εργασίας. Περισσότερα.

Ο συνημμένος κανονισμός εγκρίθηκε απο τη Βουλή Των Αντιπροσώπων στις 25.7.2014. Σημειώνεται πως έχει ήδη εγγραφεί απο τον Έφορο Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών του Υπουργείου Εργασίας. Περισσότερα.

Η εγκύκλιος αναφέρεται στην πρακτική εφαρμογή των προνοίων της νέας Νομοθεσίας που αφορά της συντάξεις των υπαλλήλων του Ευρύτερου Δημόσιου Τομέα συμπεριλαμβανομένων και των Αρχών Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Περισσότερα.

Με βάση τη συμφωνία Συνδικαλιστικών Οργανώσεων με Ένωση Δήμων, ο Κανονισμός θα υιοθετηθεί εξ΄αναφοράς απο όλους τους Δήμους Παγκύπρια. Περισσότερα.