Ο Νόμος 25(Ι)/2014 προβλέπει τη μεταβίβαση των αρμοδιοτήτων και των λειτουργιών του ΣΑΠ στο Τμήμα Γεωργίας. Περισσότερα.

Ο Νόμος 82(Ι)/2014,ψηφίστηκε απο τη Βουλή Των Αντιπροσώπων, μετά την αναστολή λειτουργίας του, και με συμφωνία των Συνδικαλιστικών Οργανώσεων με τον Υπουργό Εσωτερικών. Περισσότερα.

Σύνδεση με την Ιστοσελίδα του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου για να βρείτε την ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Νομοθεσία που ενδιαφέρεστε. 
Σύνδεση με την ιστοσελίδα.