Ο Νόμος 109(Ι)/2014, ψηφίστηκε απο τη Βουλή Των Αντιπροσώπων στις 11 Ιουλίου 2014. Περισσότερα.

Η Νομοθεσία Ν.73(Ι)/2014 ψηφίστηκε απο τη Βουλή Των Αντιπροσώπων και αναφέρεται στον τρόπο μισθοδοτικής τοποθέτησης του προσωπικού του ευρύτερου δημόσιου τομέα, που προάγεται ή διορίζεται σε θέσεις Πρώτου Διορισμού και Προαγωγής. Περισσότερα.

Ο Νόμος Ν.28(Ι)2014 προβλέπει τη ρύθμιση των θεμάτων αποκρατικοποίησης. Περισσότερα.

Ο Νόμος αναφέρεται σε εργαζόμενους που στα συμβόλαια τους περιλαμβάνει την υποχρέωση καταβολής φιλοδωρήματος με την αφυπηρέτηση. Περισσότερα.

Σύνδεση με την Ιστοσελίδα του Παγκυπρίου Δικηγορικού Συλλόγου για να βρείτε την ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Νομοθεσία που επιθυμείτε...