Ανδρέας Ηλίας
Γενικός Γραμματέας
Τηλ. Γραφείου: +357 22 849653
Κινητό Τηλέφωνο: +357 99 450159

Ηλίας Δημητρίου
Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας
Κινητό Τηλέφωνο: +357 99 644644