ΡΙΚ Τρίτο Πρόγραμμα Ραδιοφώνου - Πρωινό δρομολόγιο 03/12/2022 σχολιασμός ψήφισης των νόμων για το Νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου τομέα.