Παρέμβαση του Ανδρέα Ηλία, Γενικού Γραμματέα της ΟΗΟ-ΣΕΚ, στο Τρίτο Ραδιοφωνικό Πρόγραμμα του ΡΙΚ, για την υπογραφή της Συμφωνίας Πλαίσιο 2019-2021 και της Συμφωνίας για το Νέο Συνταξιοδοτικό Σχέδιο του Δημόσιου και Ευρύτερου Δημόσιου τομέα. Οι συμφωνίες υπεγράφησαν στις 2/12/2021 από τον Υπουργό Οικονομικών και τις Συνδικαλιστικές Οργανώσεις ΣΕΚ και ΠΕΟ»