Η ΟΗΟ–ΣΕΚ και η ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ, εκφράζουν την ανησυχία και την απογοήτευση τους για την άσχημη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Τα οικονομικά προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί με τις περικοπές της κρατικής χορηγίας και της μείωσης των εσόδων δεν αντιμετωπίστηκαν με την δικαιολογία της μεταρρύθμισης της Τοπικής Αυτοδιοίκησης η οποία τα τελευταία 4 χρόνια παραπαίει. Παρά τις προσπάθειες και τις εξοικονομήσεις στα λειτουργικά και άλλα έξοδα που έκαναν οι δήμοι πολλοί από αυτούς  βρίσκονται στα πρόθυρα της στάσης πληρωμών.

 Δείτε ολόκληρη την ανακοίνωση της ΟΗΟ-ΣΕΚ και της ΣΗΔΗΚΕΚ-ΠΕΟ στον ακόλουθο σύνδεσμο "Ανησυχία για την κατάσταση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση"