ΑΗΚΟ Νομικός διαχωρισμός ισοδυναμεί με διαμελισμό και αποδυνάμωση του Οργανισμού που θα έχει ως συνέπεια την εκποίηση της Αρχής Ηλεκτρισμού.Περισσότερα