προυπολογισμός ΟΗΟΟι Νομοθεσίες αναφέρονται στις αποκοπές των εργαζομένων και τα συνταξιοδοτικά. Θα βρείτε επίσης Πίνακες που καταγράφουν την επίπτωση στους μισθούς καθώς και επεξηγηματικό σημείωμα που αφορά τον τρόπο εφαρμογής του Νόμου για τα συνταξιοδοτικά.

 

Νομοθεσίες και Εγκύκλιοι Υπουργείου Οικονομικών και Τμήματος Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού που αφορούν τις αποκοπές στους μισθούς και συνεισφορές στα συνταξιοδοτικά για τους εργαζόμενους απο το 2011:

  1. Εγκύκλιος 14.9.2011 - Ν. 112(Ι)/2011, Ν. 113(Ι)/2011
  2. Εγκύκλιος 6.2.2012 - Ν.191(Ι)/2011, Ν.192(Ι)/2011 και Ν. 193(Ι)/2011
  3. Εγκύκλιος 2.7.2012 - Ν.74(Ι)/2012
  4. Εγκύκλιος 13.12.2012 - Ν. 168(Ι)2012
  5. Εγκύκλιος 4.1.2013 - Ν. 184(Ι)/2012 και Ν. 185(Ι)/2012
  6. Εγκύκλιος 24.1.2013 - Ν. 216(Ι)/2012
  7. Εγκύκλιος 4.6.2013 - Ν. 31(Ι)/2013
  • Πίνακας αποκοπών/ συνεισφορών για το 2013.
  • Πίνακας αποκοπών/ συνεισφορών για το 2014.

Συνταξιοδοτικά ωφελήματα:


Συγκεντρωτικός Πίνακας Συνεισφορών των εργαζομένων